SVČ Narnie v Liberci má stále volná místa na některé kroužky a kluby - lezecký a dramaticko-taneční.
FACEBOOK

MŠ Brána vyhlašuje zápis dětí na další školní rok. Můžete přijít také na den otevřených dveří 25. dubna od 14 do 17 h.
POZVÁNKA

Zápis dětí do ZŠ Brána proběhne 1. dubna. Zájemci mohou školu navštívit na den otevřených dveří 25. března.
POZVÁNKA

ZŠ a MŠ J. A. Komenského pořádá ve čtvrtek 14. března den otevřených dveří, kde si školu budou moci prohlédnout rodiče budoucích žáků i ostatní zájemci. Zápis do první třídy proběhne 5. dubna v odpoledních hodinách.
POZVÁNKA

Během podzimu se budou konat dny otevřených dveří školy Brána v Nové Pace. Přijďte se podívat!
POZVÁNKA

Křesťanská MŠ a ZŠ J. A. Komenského má poslední volná místa v mateřské škole a v první třídě ZŠ.
WEB

V Nové Pace je stále možné zapisovat děti do mateřské i základní školy Brána!
WEB

S týmem lektorů primární prevence Vás zveme do dalšího školního roku 2018/2019. Už od 1. května 2018 si můžete objednávat programy prevence podle nového katalogu poskytovaných služeb.
WEB

Křesťanská ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Liberci slaví 25 let od svého založení. Přijďte na prohlídku školy a zábavný doprovodný program 1. června od 16 hod.
POZVÁNKA