Asociace COMENIANA

FANDÍME RODINĚ!


O nás

Asociace Comeniana byla založena Jednotou bratrskou. Pedagogové a představitelé Jednoty bratrské, jako byli například J. A. Komenský či Jan Blahoslav, vytvořili systém vzdělávání a výchovy, který dosud nebyl žádnou jinou alternativou překonán. Proto Asociace Comeniana i organizace v ní sdružené navazují právě na něj a adaptují ho do současných poměrů. Ty samé principy pomáhají rodině jako celku i dnes.

Jednota bratská pracovala vždy mezi obyčejnými lidmi a zabývala se praktickým životem. Proto se i nyní skrze různé kluby a organizace podílí na utváření společenské a sociální struktury míst, kde žije. Asociace Comeniana tyto aktivity sdružuje, a tak sdílí s Jednotou bratrskou její touhu žít v kontaktu se svým okolím a reagovat na jeho potřeby. Organizace sdružené v asociaci Comeniana jsou otevřeny pro všechny věkové kategorie, sociální skupiny a všechny typy rodin, bez rozdílu sociálního a společenského postavení, vyznání víry, národnosti či etnické příslušnosti. Záleží nám na tom, aby návštěvníci, kteří do našich center přicházejí, respektovali hodnoty, které neseme.


Podporují nás

loga web AC

Aktuality

čtvrtek, říjen 24, 2019

Od čtvrtka 24. října budou v Ústí n. Orlicí opět probíhat každotýdenní kurzy o komunikaci v manželství.
POZVÁNKA

středa, říjen 23, 2019

V Ruprechticích se koná přednáška o tom, co kojenec potřebuje a co může rodiče v prvním roce zaskočit.
POZVÁNKA

pondělí, říjen 21, 2019

V pondělí 21. října jsou všichni zváni do Ústí n. Orlicí na besedu se zdravotníkem na téma očkování.
POZVÁNKA

neděle, říjen 20, 2019

RC Dům pořádá v neděli 20. října odpoledne drakiádu, kde si děti budou moci vyzkoušet své nové draky a zasoutěžit si.
POZVÁNKA

sobota, říjen 19, 2019

Tátové, přijďte s dětmi na koupák do Chuchelny, budou se vyrábět draci.
POZVÁNKA

středa, říjen 16, 2019

V rámci klubu Kamin se v Ústí n. Orlicí koná program pro mladé na téma: Virtuální svět a jeho rizika.
POZVÁNKA