My video

AKTUALITY
zajímavosti a akce z center

DALŠÍ AKTUALITY

  • Blog Responsive Image
Série přednášek "Dítě v (ne)bezpečí" pondělí, 19 březen 2018
Liberecké RC Zvoneček spolu s organizací Maják o.p.s. a Policií…
  • Blog Responsive Image
Klub Evergreen v Chrastavě pořádá zpívání s živou hudbou úterý, 13 březen 2018
Klub pro seniory Evergreen v Chrastavě zve na zpívání s…
  • Blog Responsive Image
Život online v Dobrušce úterý, 13 březen 2018
Volnočasový klub pro mladé Vješák v Dobrušce pořádá 15. března…

ČLENOVÉ
Organizací a klubů sdružených v asociaci Comeniana je dnes 98. První aktivity začaly být zakládány okolo roku 2005. Zde je seznam členských organizací, klubů, center atd.:

  • Vše
  • Centra Pro Rodiny
  • Děti A Mládež
  • Komunitní Centra
  • Nízkoprahová Zařízení
  • Seniorská Centra
  • Školy
další

Responsive Design

Asociace Comeniana byla založena Jednotou bratrskou. Pedagogové a představitelé Jednoty bratrské, jako byli například J. A. Komenský či Jan Blahoslav, vytvořili systém vzdělávání a výchovy, který dosud nebyl žádnou jinou alternativou překonán. Proto Asociace Comeniana i organizace v ní sdružené navazují právě na něj a adaptují ho do současných poměrů. Ty samé principy pomáhají rodině jako celku i dnes.

Jednota bratská pracovala vždy mezi obyčejnými lidmi a zabývala se praktickým životem. Proto se i nyní skrze různé kluby a organizace podílí na utváření společenské a sociální struktury míst, kde žije. Asociace Comeniana tyto aktivity sdružuje, a tak sdílí s Jednotou bratrskou její touhu žít v kontaktu se svým okolím a reagovat na jeho potřeby. Organizace sdružené v asociaci Comeniana jsou otevřeny pro všechny věkové kategorie, sociální skupiny a všechny typy rodin, bez rozdílu sociálního a společenského postavení, vyznání víry, národnosti či etnické příslušnosti. Záleží nám na tom, aby návštěvníci, kteří do našich center přicházejí, respektovali hodnoty, které neseme.

Asociace Comeniana je spjata s historií školství a výchovy v Jednotě bratrské. Byť je asociace novodobou záležitostí, je pouze dalším dílkem v dlouhém řetězci, který se Jednotou bratrskou prolíná již téměř 600 let. V rámci 21. století nese dál všechny hodnoty, poznatky a názory bratrských učenců a pedagogů. Zde se o výchově a školství v Jednotě bratrské dozvíte více. První centra nabízející volnočasové a komunitní aktivity začaly sbory Jednoty bratrské zakládat okolo roku 2005. Organizací, klubů a aktivit sdružených v asociaci Comeniana je dnes 98.

Podporujeme tradiční rodinné hodnoty a zdravé mezigenerační vztahy. Vycházíme z myšlenek biskupa Jednoty bratrské a učitele národů J. A. Komenského, z jeho systému výchovy a vzdělávání. Nejstarší generaci vnímáme jako důležitou součást společnosti, jako ty, kteří zasluhují úctu, pozornost, péči a možnost žít plný život i v pokročilém věku.

Současná doba rodině nepřeje. Rodinný život okolo nás se víceméně rozpadá, podle statistických údajů skončilo v roce 2016 rozvodem 25 tisíc manželství. Rozvedených manželství s nezletilými dětmi bylo 59 % z celkového počtu a žilo v nich kolem 23 tisíc dětí. Organizace sdružené v asociaci Comeniana na to reagují, stejně jako na problém narušených vztahů mezi generacemi. Do pozadí ustoupilo také přirozené mezigenerační předávání zkušeností uvnitř rodiny. Internet a časopisy, které se snaží tuto mezeru vyplnit, ji vyplnit nemohou. Jednota bratrská se tedy snaží toto tradiční „vzdělávání“ alespoň částečně nahradit přednáškami a besedami v našich centrech, kde také povzbuzujeme rodiny k zapojení generace prarodičů do výchovy a života dětí. Tímto navíc předcházíme sociální izolovanosti seniorů.

Cílem asociace Comeniana je maximálně podpořit rodiče a prarodiče v jejich nezastupitelné úloze, zvýšit a posílit jejich kompetence, a tím předcházet mnohým negativním jevům v rodině. Cílem je také posílit zdravé vztahy mezi generacemi a povzbudit matky k mateřství a otce k otcovství.

CO SE PÍŠE
Milí návštěvníci, zde najdete zajímavé a inspirativní články na nejrůznější témata týkající se rodiny a výchovy.
S pohledem těchto odborníků i laiků se asociace Comeniana ztotožňuje.


VŠECHNY ČLÁNKY

Holka s panenkou a kluk s autem - závadné děti? pátek, 24 listopad 2017

Ministerstvo školství rozjelo projekt genderové rovnosti, který bude dbát na to, aby všichni jeho zaměstnanci jednali genderově korektně. "Genderové náboženství už dávno není směšné. Je zvrácené a nebezpečné, protože dělá vše proto, aby pohlaví vymazalo. Aby se lidské samičky nechovaly jako samičky a samečci jako samečkové. Tedy aby nám znemožnilo rozmnožování," říká Markéta Šichtařová na svém blogu.

ODKAZ ZDE

 

Do jeslí? Od tří měsíců. To je úplně normální. středa, 22 listopad 2017

Dětské skupiny a jesle se opět stávají moderním trendem. Tříletá mateřská dovolená je světový unikát, tak proč se ho vzdávat? Marek Herman píše o své zkušenosti z přednášky o dětských skupinách.

ODKAZ ZDE

 

Děti bez lásky: film, který změnil pohled na jesle úterý, 21 listopad 2017

V padesátých letech se komunistické Československo vrhlo do různých pokusů sociálního inženýrství. Experiment s dětmi byl jedním z nich. Rodina se přestala brát vážně, místo toho nastoupila kolektivní výchova. Podívejte se na film, který všeobecné nadšení pro celodenní nebo dokonce celotýdenní jesle pěkně zchladil. Děti, které byly vystavené příliš dlouhému pobytu v kolektivních zařízeních, vykazovaly jasné známky citové deprivace - a tato zranění byla trvalá.

ODKAZ ZDE

 

PROJEKTY
Rodiny učíme nežít v izolovaném pohledu na sebe sama a zaměřenosti pouze na své potřeby, ale vedeme je k tomu, aby se učily vnímat i potřeby společnosti, a dokonce i jiných národů. Pohled do životů lidí, kteří jsou na tom hůř než my, nám pomáhá si uvědomit, že patříme do té bohatší části lidstva a naše problémy se už nezdají tak významné. Proto realizujeme projekty na podporu lidí v chudších částech světa, příkladně porodnice v Ahuas v Hondurasu nebo školy v Sierra Leone.

© Designed by FS Interactive

Real time web analytics, Heat map tracking