Hodnoty a cíle

Kořeny

Asociace Comeniana je spjata s historií školství a výchovy v Jednotě bratrské. Byť je asociace novodobou záležitostí, je pouze dalším dílkem v dlouhém řetězci, který se Jednotou bratrskou prolíná již téměř 600 let. V rámci 21. století nese dál všechny hodnoty, poznatky a názory bratrských učenců a pedagogů. Zde se o výchově a školství v Jednotě bratrské dozvíte více. První centra nabízející volnočasové a komunitní aktivity začaly sbory Jednoty bratrské zakládat okolo roku 2005. Organizací, klubů a aktivit sdružených v asociaci Comeniana je dnes 98.

Hodnoty

Podporujeme tradiční rodinné hodnoty a zdravé mezigenerační vztahy. Vycházíme z myšlenek biskupa Jednoty bratrské a učitele národů J. A. Komenského, z jeho systému výchovy a vzdělávání. Nejstarší generaci vnímáme jako důležitou součást společnosti, jako ty, kteří zasluhují úctu, pozornost, péči a možnost žít plný život i v pokročilém věku.

Plakat kampan

 

 

Vize a cíle

Současná doba rodině nepřeje. Rodinný život okolo nás se víceméně rozpadá, podle statistických údajů skončilo v roce 2016 rozvodem 25 tisíc manželství. Rozvedených manželství s nezletilými dětmi bylo 59 % z celkového počtu a žilo v nich kolem 23 tisíc dětí. Organizace sdružené v asociaci Comeniana na to reagují, stejně jako na problém narušených vztahů mezi generacemi. Do pozadí ustoupilo také přirozené mezigenerační předávání zkušeností uvnitř rodiny. Internet a časopisy, které se snaží tuto mezeru vyplnit, ji vyplnit nemohou. Jednota bratrská se tedy snaží toto tradiční „vzdělávání“ alespoň částečně nahradit přednáškami a besedami v našich centrech, kde také povzbuzujeme rodiny k zapojení generace prarodičů do výchovy a života dětí. Tímto navíc předcházíme sociální izolovanosti seniorů.

Cílem asociace Comeniana je maximálně podpořit rodiče a prarodiče v jejich nezastupitelné úloze, zvýšit a posílit jejich kompetence, a tím předcházet mnohým negativním jevům v rodině. Cílem je také posílit zdravé vztahy mezi generacemi a povzbudit matky k mateřství a otce k otcovství.