Komunitní centrum v Praze pořádá seminář na téma spokojeného stáří. Všichni jste zváni na neděli 27. ledna od 15 hodin.
POZVÁNKA