SVČ Narnie pořádá tábor pro děti od 1. do 5. třídy na indiánské téma. Tábor se koná od 17. do 24. července.
POZVÁNKA