NZDM Depo se zúčastní turnaje ve stolním fotbálku v Novém Boru v pátek o pololetních prázdinách.
POZVÁNKA