Komunitní centrum Konopná pořádá na zahradě tanečky pro děti každé pondělí od 17 hod.
POZVÁNKA